Privacybeleid

Wij danken u voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privésfeer is belangrijk voor ons. Hierna informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw gegevens.

Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens en slaan deze op voor de afwikkeling van bestellingen, de levering van goederen en het leveren van diensten en voor de afwikkeling van de betaling (bij kopen op rekening ook voor de benodigde controles). Persoonsgegevens worden verzameld als u deze in het kader van uw bestelling van goederen of bij het openen van een klantenaccount of bij de registratie voor de nieuwsbrief vrijwillig aan ons meedeelt. Incidenteel gebruiken wij ook informatie over u uit andere bronnen en voegen deze toe aan onze informatie over u via uw klantenaccount. Klik hier om voorbeelden over informatie te zien die wij van derden krijgen. Wij behouden ons het recht voor bij derden (bijv. kredietbureaus) inlichtingen over uw betalingsgedrag in te winnen om u bepaalde betalingsmogelijkheden (bijv. kopen op rekening) aan te bieden.

Persoonsgegevens worden in de hierna beschreven omvang doorgegeven aan ondernemingen, organisaties of personen buiten Vet-Concept GmbH & Co. KG: Vet-Concept GmbH & Co. KG geeft andere ondernemingen en privépersonen opdracht om opdrachten uit te voeren. Voorbeelden zijn o.a. pakketlevering, verzending van brieven of e-mails, onderhoud van klantenlijsten, afwikkeling van betalingen (creditcards, automatische incasso en kopen op rekening) of klantenservice. Deze dienstverleners hebben toegang tot persoonlijke informatie die nodig is voor het uitvoeren van hun opdrachten. Voor zover op advies van derden wordt besteld, wordt deze aankoop bovendien aan deze derde bevestigd. Verder kunnen persoonsgegevens ook in de volgende gevallen aan derden worden doorgegeven:

- met de uitdrukkelijke toestemming van de klant
- om overige juridische redenen, als Vet-Concept GmbH & Co. KG ervan uit mag gaan dat de toegang tot deze gegevens of het gebruik ervan, het bewaren of het doorgeven ervan redelijkerwijs noodzakelijk is, om

Informatierecht

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Vet-Concept over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Vet-Concept via info@vet-concept.de . Vet-Concept zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

E-mailreclame

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@vat-concept.nl of via een link in de nieuwsbrief.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van zogenaamde cookies op onze website. Cookies (koekjes, traceerbestanden) zijn kleine bestanden die op uw harde schrijf worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor de uitwisseling met ons systeem. Door het opslaan hiervan helpt u ons de website voor u zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en het gebruik te vergemakkelijken, doordat bijvoorbeeld bepaalde ingevulde gegevens van u zo worden opgeslagen dat u deze niet altijd opnieuw hoeft in te voeren. Uw browser staat toe dat u beperkende instellingen gebruikt voor cookies, wat ertoe kan leiden dat ons aanbod voor u niet meer of maar beperkt functioneert. Cookies kunnen daar ook verwijderd worden.

Sessiecookies

De sessiecookies worden na het sluiten van de browser weer verwijderd.

Permanente cookies

Er worden bij ons cookies gebruikt die bij u op de harde schijf blijven staan. De vervaldatum is voor uw gemak op een datum in de toekomst ingesteld. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en naar welke invoer en instellingen uw voorkeur uit gaat.

Veiligheid van gegevens

Uw betalingsgegevens worden in het bestelproces versleuteld via internet overgedragen. Wij beveiligen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging en verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. U dient uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten als u de communicatie met ons beëindigd hebt, in het bijzonder als u de computer samen met anderen gebruikt.

Contactpersoon voor gegevensbescherming

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, voor informatie, rectificatie, blokkering of verwijdering van gegevens en herroeping van toestemming die u hebt gegeven, kunt u contact opnemen met:

datenschutz@vet-concept.de

Webtracking-tool

Econda
Ter optimalisatie van de website en om aan de behoefte qua vormgeving ervan te kunnen voldoen, zijn door oplossingen en technologieën van econda GmbH (https://www.econda.de) geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen en uit deze gegevens gebruiksprofielen opgesteld met gebruik van pseudoniemen. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken. Gebruiksprofielen worden echter zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet met gegevens van de drager van het pseudoniem samengevoegd. Vooral IP-adressen worden direct als ze toegang krijgen onherkenbaar gemaakt, waardoor een indeling op gebruiksprofielen met IP-adressen niet mogelijk is. Bezoekers van deze website kunnen hier op ieder moment voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van deze gegevens. Gebruik https://www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html om bezwaar te maken.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

De website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als het anonimiseren van het IP-adres op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort.

Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en internet verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het opslaan van cookies door een bepaalde instelling van uw browsersoftware verhinderen: wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volledige omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien verhinderen dat de gegevens die door de cookie zijn verzameld en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) worden geregistreerd en verwerkt door Google door middel van deze browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Webwinkel B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).