Widerrufsrecht

Goederen retourneren en ruilen

Mocht een product van ons toch een keer aanleiding tot bezwaarschrift geven, dan staat ons klantenserviceteam telefonisch voor u klaar. Voor een snelle en kosteneffectieve afhandeling kunt u het beste telefonisch een retoursticker aanvragen en bij het retourneren erop letten dat de goederen zorgvuldig verpakt zijn.

Onafhankelijk van de hieronder genoemde, wettelijke informatie over herroepen ontvangt u binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen bovendien onze Vet-Concept Geld-terug, die bepaalt dat ook geopende droogvoerzakken retour gezonden kunnen worden bij gebrek aan acceptatie en de resterende aankoopprijs vergoed wordt.

Onze gratis servicenummers ma-vr 7.30 - 22 uur, za 8 - 18 uur

D 0800 - 66 55 220
L 8002 4305
A 0800 - 66 55 220
CH 0800 - 66 55 22
NL 0800 - 66 55 220Informatie over herroeping voor consumenten

Informatie over herroeping - herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop u of een derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons op de hoogte te brengen van uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier. Dit formulier is slechts een voorbeeld en u bent dan ook niet verplicht deze te gebruiken. U kunt ook elektronisch het voorbeeld van het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring op onze website www.vet-concept.com/widerrufsformular invullen en verzenden. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping sturen. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt.

Vet-Concept GmbH & Co. KG
Dieselstr. 4
54343 Föhren
Duitsland

Telefoonnummer:
Duitsland: 0800 - 66 55 220
Luxemburg: 8002 4305
Oostenrijk: 0800 - 66 55 220
Zwitserland: 0800 - 66 55 22
Nederland: 0800 - 66 55 220
Fax: +49 (0) 65 02-99 65 29
E-mail: info@vet-concept.com


HERROEPINGSINSTRUCTIE - GEVOLG VAN DE HERROEPING

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten, terugbetalen (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardleverancier die wij aanbieden). Voor deze terugbetaling zullen wij dezelfde betaalmiddelen gebruiken als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen er u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen. U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze het gevolg is van hanteren of gebruik ervan dat verder ging dan nodig was om de aard, de hoedanigheid en het functioneren van de goederen vast te stellen.


BIJZONDERE OPMERKINGEN

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden. Bovendien geldt het herroepingsrecht niet voor verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending indien hun zegel na levering is verwijderd.